16.05.2018 16:50:10

Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Related content
15 aug - 
Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer
14 aug - 
Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer
13 aug - 
Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har i dag kjøpt 535.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 73,9508 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 5.901.933 aksjer.

Orkla ASA

Oslo, 16. mai 2018

Ref.:

IR & Communications Manager

Elise Heidenreich

Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Orkla ASA via Globenewswire