13.09.2017 14:07:49

Aurskog Sparebank: Nedkvittering og utstedelse av nytt obligasjonslån

Aurskog Sparebank har utført følgende nedskrivning og utstedelse av nytt obligasjonslån med oppgjørsdato 15. september 2017:

 

AURG33 PRO, ISIN NO0010758246 med forfall 22.11.2017- nedkvittering MNOK 100. Nytt utestående beløp er MNOK 0.

 

Nytt obligasjonslån ISIN NO0010805906 med forfall 15.06.2020 - utstedelse MNOK 100(ramme MNOK 300)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aurskog Sparebank via Globenewswire