06.09.2017 08:19:14

Veidekke ASA: MELDEPLIKTIG HANDEL

Stiftelsen Veidekkeansattes aksjekjøp har den 5. september 2017 kjøpt 10 000 aksjer i Veidekke til kurs kr 104,80. Etter dette har Stiftelsen 186 573 aksjer i Veidekke.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Veidekke ASA via Globenewswire