16.02.2017 08:00:17

Kitron: Q4 2016 - Solid vekst, bedret lønnsomhet og økt utbytte

Related content
14 des - 
Kitron: Allokering av opsjoner
15 nov - 
Kitron mottar ny ordre fra Husqvarna Group
24 okt - 
Kitron: Q3 2017 - Fortsatt sterk vekst

(2017-02-16) Kitron ASA melder i dag om solid vekst, bedret lønnsomhet og økt utbytte.

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal utgjorde 570 millioner kroner, sammenlignet med 525 millioner i fjerde kvartal året før. Driftsresultatet (EBIT) ble 34,1 millioner kroner, mot 33,6 millioner året før.

Resultat etter skatt ble 25,4 millioner kroner, en økning fra 22,6 millioner. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 14 øre mot 13 øre i fjor.

Styret foreslår et utbytte på 25 øre per aksje for 2016. I fjor var utbyttet 21 øre.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, sier:

- Vi hadde solid vekst i omsetning og ordrereserve i fjerde kvartal, noe som peker fremover mot forventet vekst i 2017. Vi fortsetter også våre prosjekter innen forbedring av driften og styrker gradvis underliggende lønnsomhet og kapitaleffektivitet. Til sist har vi flyttet vår fabrikk i Sverige i løpet av fjerde kvartal, noe som setter sluttstrek for betydelige oppgraderinger av våre viktigste anlegg i Litauen, Norge og Sverige i løpet av de tre siste årene og gir oss en svært konkurransedyktige posisjon.

Kitron vil avholde en kapitalmarkedsdag senere i dag. Her vil de underliggende forbedringene i virksomheten beskrives i mer detalj. Se separat børsmelding for oppsummering. Arrangementet vil bli sendt på webcast, og presentasjonsmaterialet blir gjort tilgjengelig via Newsweb.no og Kitrons eget nettsted.

Sterke inntekter, solid ordrereserve

Kitrons driftsinntekter i fjerde kvartal var 9 prosent høyere enn i samme periode året før. Justert for valutaeffekter var økningen 13 prosent. Som i foregående kvartaler var det vekst i markedssektorene Forsvar/Luftfart og Industri sammenlignet med samme kvartal året før.

Ordrereserven endte på 1 019 millioner kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med året før. Justert for valutaeffekter var veksten 9 prosent.

Forbedret lønnsomhet

Driftsresultat (EBIT) i fjerde kvartal var 34,1 millioner kroner, en økning på 1 prosent. Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin ble 6,0 prosent i kvartalet, sammenlignet med 6,4 prosent i fjerde kvartal 2015. Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) var 45,9 millioner kroner, en økning på 4 prosent sammenlignet med året før.

Forbedret helår

Driftsinntekter for hele året var 2 093 millioner kroner, noe som tilsvarer en samlet omsetningsvekst på 7 prosent for året. Justert for valutaeffekter var veksten 5 prosent. Driftsresultatet for året var 117,8 millioner kroner, sammenlignet med 102,7 millioner i 2015, noe som resulterte i en driftsmargin på 5,6 prosent, opp fra 5,3 prosent i 2015. Resultat etter skatt var 74,6 millioner kroner, en økning fra 72,2 millioner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 43 øre, sammenlignet med 42 øre i 2015.

Forbedret kapitaleffektivitet

Netto arbeidskapital økte med 1 prosent fra 508 millioner kroner til 512 millioner sammenlignet med samme kvartal året før, noe som innebærer en fortsatt trend i retning av lavere netto arbeidskapital i forhold til driftsinntekter. Kontantstrøm fra driften var 36,4 millioner kroner, sammenlignet med 87,8 millioner i fjerde kvartal 2015.

Flyttet anlegg i Sverige

Kitron Sverige flyttet i desember til et nybygget anlegg i Torsvik, ikke langt unna den tidligere fabrikken i Jönköping. Flyttingen ble gjennomført i henhold til budsjett og uten tekniske problemer av betydning. Det gjenstår fortsatt visse midlertidige ineffektiviteter i produksjonen.

Utsikter

For 2017 venter Kitron at driftsinntektene vil øke til mellom 2 150 og 2 350 millioner. Driftsmarginen (EBIT) ventes å være mellom 5,6 og 6,4 prosent. Veksten drives primært av økt etterspørsel innen sektoren Industri. Lønnsomhetsøkningen drives av tiltak for reduserte kostnader og forbedret effektivitet.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk).

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende link: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=44472059

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, Tlf.: +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, Tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 2.1 milliarder kroner i 2016 og har om lag 1.350 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kitron Presentation Q4 2016

Kitron Report Q4 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kitron ASA via Globenewswire

Attachment 1: Kitron Report Q4 2016.pdf
Attachment 2: Kitron Presentation Q4 2016.pdf